ÇUKUROVA HAVALİMANI MECLİS GÜNDEMİNDE

Genel HAVAYOLU SEYAHAT

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 26 Ekim’de yapılacak ihale öncesinde Çukurova Havalimanı ile ilgili bir soru önergesi verdi.

1

  • Bu proje komple iptal edilsin hükümette rahatlasın Mersin ve civar illerde ki halkda rahatlasın, hiç olmazsa toptan üzücü bir yıkım haberi olur, böyle her çıkan haberde ayrı ayrı umutlarımız yıkılmaz

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 26 Ekim’de yapılacak ihale öncesinde Çukurova Havalimanı ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Havaalanı üstyapı tesislerinin YİD modeli ile işletilmesi için şartnamenin değiştirildiğini ve 3. ihale sürecinin başladığını belirten Bulut, şöyle dedi: “Son şartname, ilk iki ihale şartnamesi ile karşılaştırıldığında ödemeler dengesinin tamamen yüklenici lehine değiştirildiği, projelerin tamamen yüklenici tarafından temin edilmesi gibi idarenin kontrolünü devre dışı bırakacak şekilde değişiklikler yapıldığı iddia edilmektedir. Ayrıca terminal binasının 60 bin metrekareye düşürülmesi belirlenmiş olmasına rağmen mevcut 150 bin metrekareye yayılmış enkaz inşaatın nasıl revize edileceği ve projenin bunun üzerine nasıl kurgulanacağı hususları tamamen belirsiz hale getirilmiştir. Söz konusu ihalenin haricinde mevcut enkazla ilgili hususların ihale dışına kolaylıkla atılabileceği ve yatırıma ayrı bir yük getirebilme ihtimalleri projenin yüklenici firmanın kendisi tarafından yapılması nedeni ile ucu açık hale getirilmiştir. İhalenin ön proje olmaksızın yapılıyor olması yüklenicinin sahada mevcut olan her türlü sorunu idareye yıkacağı endişesi doğurmaktadır.”

Bulut, önergesinde şu soruları yöneltti: -Çukurova Havaalanı üstyapı tesislerinin 3. ihale şartnamesinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Terminal binasının 60 bin metrekareye düşürülecek olmasına rağmen mevcut 150 bin metrekareye yayılan inşaat alanı nasıl revize edilecektir? -Tüm projelerin temini ve proje kararlarının, idare tarafından kontrolünü imkansız kılacak bir şartname ile yükleniciye bırakılmasının gerekçesi nedir? -İhale şartnamesinde neden ön proje istenmemiştir ? Üstyapı tesisleri için açılan ilk proje ihalesinin iptal edilmesiyle kamu zararı ne olmuştur ? -Yeni proje ne kadara mal olmuştur ? -İdarenin elinde yatırımla ilgili 2 adet proje varken 3. ihalede bu projeler neden kullanılmamış ve proje temini yükleniciye bırakılmıştır? – İhalede Limak-Cengiz-Kalyon Ortak Girişimi şartlı teklif nedeni ile elenmiştir. Elenmeye neden olan bu şartlar nelerdir ve bu şartlar 3. ihale şartnamesinde yer almış mıdır? -Bu değişiklikler ilk ihalede elenen ortak girişime ihaleyi teslim etmek için mi yapılmaktadır?”

Kaynak : airporthaber.com